Keskeisimpiä buddhalaisia käsitteitä

 

Inhimillinen vallankumous

”Inhimillinen vallankumous on elämämme muuttamista sen syvimmällä tasolla. Siihen kuuluu niiden asioiden tunnistaminen ja haastaminen, jotka estävät meidän positiivisen potentiaalimme ja inhimillisyytemme täydellisen ilmenemisen.”

Lue lisää

 

Ilmiöiden keskinäinen yhteys


”Kun ymmärrämme, miten valtavan moninaiset sidokset liittävät meidät ympäröivään elämään, käsitämme myös, että omasta olemassaolostamme tulee merkityksellinen ainoastaan, kun olemme vuorovaikutuksessa muiden kanssa ja yhteydessä muihin.”

Lue lisää

 

Myötätunto

”Myötätunnon ajatellaan usein olevan synonyymi säälille, mutta siinä kun sääliin saattaa liittyä alentuvuutta ja jopa ylimielisyyttä, myötätunto kumpuaa tasa-arvon tunteesta, ja siihen liittyy ajatus elämän ilmiöiden keskinäisestä riippuvuudesta. Todellinen, aito myötätunto on muiden voimaannuttamista. Siinä autetaan ihmisiä vapauttamaan voima ja rohkeus omasta elämästään, niin että he pystyvät voittamaan vaikeutensa.”

Lue lisää

 

Monimuotoisuuden arvostaminen


"Buddhan opetus alkaa ihmiskunnan monimuotoisuuden tunnustamisella. Lootus-sutran humanismi perustuu yksilön arvostamisen periaatteeseen. Nichirenin buddhalaisuudessa valaistuminen ei tarkoita, että muuttaisimme itsemme sellaiseksi, mitä emme jo olisi. Paremminkin siinä on kysymys kaikkien positiivisten ominaisuuksiemme esiin tuomisesta."

Lue lisää

 

Viisaus

“Kun viisaus on käytössä elämässämme, voimme ylittää syvään juurtuneet tavanomaiset näkökulmat ja saavuttaa tuoreen ja kokonaisvaltaisen näkemyksen kyseisestä asiasta. Voimme luoda laajemman arvion tosiasioista, havaita asian ytimen ja suunnata varmuudella kohti onnellisuutta. Viisaus hävittää erillisyyden harhan ja herättää meissä empaattisen samanarvoisuuden tunteen kaikkia eläviä olentoja kohtaan.”

Lue lisää

 

Arvon luominen

 ”Voimme luoda arvoa joka hetki ympäristömme ärsykkeisiin reagoimalla.Päättäväisyydestämme ja motivaatiostamme riippuen kussakin tilanteessa luotu arvo voi olla positiivista tai negatiivista, vähäistä tai suunnattoman merkittävää.”


 Lue lisää

 

Kymmenen olotilaa

Kymmenen olotilaa ovat olemassa kaikkialla ja siten myös jokaisessa ihmisessä. Yleensä jokin niistä on meissä hallitsevana. Kymmenen olotilan teoria kuvaa elämän olotiloja ("maailmoja"), jotka ovat läsnä päivittäisessä elämässä. Ne eivät ole pelkkiä muuttuvia mielialoja, vaan koko olemassaoloa hallitsemaan pyrkiviä taipumuksia.


Lue lisää

 

(c) Soka Gakkai International Suomi

Rauhantyö


SGI:n puheenjohtaja Daisaku Ikeda julkaisee joka vuosi rauhanehdotuksen, jossa tutkitaan buddhalaisen filosofian ydinajatusten ja niiden erilaisten haasteiden välistä suhdetta, joita globaali yhteiskunta kohtaa pyrkiessään turvaamaan rauhan ja ihmisten turvallisuuden. 

Lue lisää

 

Podcast


Podcastit sisältävät keskusteluja buddhalaisuuden perusteista. Ensimmäisessä, n. 40min jaksossa mukana lyhyt historiakatsaus, pohdintaa tieteellisestä ajattelusta suhteessa buddhalaisuuteen sekä pari käytännön kokemusta buddhalaisesta harjoituksesta ja vinkkejä meditaation tekemiseen. 

 Lue lisää