Kymmenen olotilan myönteiset ja kielteiset puolet

Myönteinen Olotila Kielteinen

Täydellisen vapauden olotila. Ihminen ymmärtää elämän olemuksen, eivätkä ulkoiset tekijät horjuta hänen onnellisuuttaan. Perusominaisuudet ovat viisaus, myötätunto ja rohkeus sekä rajaton elinvoima.

Buddhatila

Ihminen toimii hyvin epäitsekkäästi muiden hyväksi.

Bodhisattva

Sääli tai halveksunta niitä kohtaan, joita auttaa. Marttyyrius ja oman elämän laiminlyönti.

Pyrkimys saavuttaa viisautta ja ymmärrystä oman havainnoimisen ja ajattelun kautta. Itsensä kehittäminen, etsivä mieli.

Oivaltaminen, itsensä toteuttaminen

Ylimielisyys, omahyväisyys, etsivän mielen kadottaminen. Omaan erinomaisuuteensa juuttuminen.

Avoin ja vilpitön mieli, oppimisen käyttäminen kasvun lähteenä.

Oppiminen

Ylemmyys vähemmän oppineita kohtaan. Itsekeskeinen oman tiedon ihannoiminen. Teoriaan juuttuminen, dogmaattisuus.

Hetkellinen, ulkoisen tekijän aiheuttama onnellisuuden tunne.

Hurmio

Helposti katoava, matka vihaan ja epätoivoon on lyhyt.

Ihminen pystyy hallitsemaan omia halujaan tahdon avulla ja toimimaan humaanisti. Rehellisyys, muiden huomioiminen ja kyky kerätä voimia. Levon ja levollisen mielen tila.

Rauhallisuus, inhimillisyys

Laiskuus ja välinpitämättömyys sekä tuudittautuminen pysähtyneisyyden olotilaan.

Toimiminen epäoikeudenmukaisuuksia ja vääryyksiä vastaan.

Viha

Halu olla parempi kuin muut, ylimielisyys ja halveksunta muita kohtaan. Voittamisen halu, jatkuva kilpailuvietti.

Vaaran vaistoaminen, nukkuminen, syöminen, elämän suojelu ja hoivaaminen.

Eläimellisyys

Vaistojen olotila, jossa pelätään vahvempia ja uhataan heikompia. Nautinnonhalu, typeryys, hetkessä eläminen. Kyvyttömyys nähdä tekojensa seuraukset.

Halu elää, halu parantaa asioita, halua luoda arvoa.

Nälkä, ahneus

Tarpeet ja halut, joita mikään ei tyydytä muutoin kuin väliaikaisesti. Pohjaton ahneus valtaa, rahaa, seksiä jne. kohtaan.

Kun tunnemme kärsimyksen, tiedämme mitä onnellisuus on. Ymmärtämällä toivottomuutta haluamme myös auttaa muita.

Toivottomuus, helvetti

Masennus, epätoivo, tunne siitä ettemme pysty vaikuttamaan mihinkään. Itsetuhoisuus, halu tuhota myös kaikki ympäröivä. Voimaton viha.

 

 

 

(c) Soka Gakkai International Suomi

Rauhantyö


SGI:n puheenjohtaja Daisaku Ikeda julkaisee joka vuosi rauhanehdotuksen, jossa tutkitaan buddhalaisen filosofian ydinajatusten ja niiden erilaisten haasteiden välistä suhdetta, joita globaali yhteiskunta kohtaa pyrkiessään turvaamaan rauhan ja ihmisten turvallisuuden. 

Lue lisää

 

Podcast


Podcastit sisältävät keskusteluja buddhalaisuuden perusteista. Ensimmäisessä, n. 40min jaksossa mukana lyhyt historiakatsaus, pohdintaa tieteellisestä ajattelusta suhteessa buddhalaisuuteen sekä pari käytännön kokemusta buddhalaisesta harjoituksesta ja vinkkejä meditaation tekemiseen. 

 Lue lisää