Rauha, kulttuuri, koulutus

Rauha

peace_disarmament

SGI pyrkii edistämään rauhan kulttuuria ruohonjuuritasolla näyttelyiden ja seminaarien avulla. Ydinaseiden poistamiseen SGI tähtää mm. seuraavanlaisten hankkeiden avulla: näyttely "Väkivallan kulttuurista rauhan kulttuuriin: Muutos ihmisten mielissä", erilaiset vetoomukset ja kampanja ”Ihmisten vuosikymmen ydinaseiden poistamiseksi”. SGI:n ryhmät järjestävät myös väkivallattomuuden työpajoja osana "Voitto väkivallasta" -projektia.

"Väkivallan kulttuurista rauhankulttuurin" -näyttely on kiertänyt Suomessa useissa paikoissa. Se on toteutettu eri kansalaisjärjestöjen yhteistyönä ulkoasiainministeriön tiedotustuella. Näyttelyä ja siihen liittyviä materiaaleja voi tilata kouluihin, kirjastoihin ja muualle ympäri Suomen.

 

Kulttuuri

kuoro_pieni

SGI uskoo, että kulttuuritoiminnot ja - vaihto ovat ihanteellinen tapa kehittää ystävyyden siteitä erilaisia kulttuureja ja kansallisuuksia edustavien ihmisten välille. Musiikki- ja muut kulttuuritapahtumat auttavat rakentamaan monimuotoisten kulttuuriperinteiden keskinäistä arvostusta ja vahvistamaan ihmisten välisiä siteitä, mikä luo vankan perustan rauhanomaiselle maailmalle.

 

Koulutus

education

SGI:n juuret ovat Soka Kyoiku Gakkai -nimisessä järjestössä, joka alunperin perustettiin edistämään kasvatuksellista uudistusta 1930-luvun Japanissa. Nykyinen SGI pyrkii kasvattamaan itsenäisiä ja vahvoja maailmankansalaisia erilaisten ruohonjuuritason kasvatuksellisten hankkeiden ja elinikäisen oppimisen periaatteen avulla.

Japanissa Soka Gakkain kasvattajen ryhmään kuuluvat opettajat ylläpitävät neuvontakeskuksia, joissa on tarjolla ilmaista kasvatuksellista neuvontaa sekä vanhemmille että lapsille. Brasiliassa Makiguchin kasvatukselliseen filosofiaan perustuva koulutusprojekti painottaa koulujen, vanhempien ja opettajien välisiä dynaamisia suhteita ja pyrkii kehittämään jokaisen lapsen sisäistä vahvuutta.

 

Lisätietoa SGI:n NGO toiminnasta: www.sgi-peace.org

 

Rauhantyö


SGI:n puheenjohtaja Daisaku Ikeda julkaisee joka vuosi rauhanehdotuksen, jossa tutkitaan buddhalaisen filosofian ydinajatusten ja niiden erilaisten haasteiden välistä suhdetta, joita globaali yhteiskunta kohtaa pyrkiessään turvaamaan rauhan ja ihmisten turvallisuuden. 

Lue lisää

 

Podcast


Podcastit sisältävät keskusteluja buddhalaisuuden perusteista. Ensimmäisessä, n. 40min jaksossa mukana lyhyt historiakatsaus, pohdintaa tieteellisestä ajattelusta suhteessa buddhalaisuuteen sekä pari käytännön kokemusta buddhalaisesta harjoituksesta ja vinkkejä meditaation tekemiseen. 

 Lue lisää