Buddhalaisuus päivittäisessä elämässä

etusivuoptimoitu

Soka Gakkai International Suomi harjoittaa Nichiren Daishoninin buddhalaisuutta. Toimintaan kuuluvat päivittäinen harjoitus, yhteiset keskustelutilaisuudet sekä opiskelu.

12 miljoonaa SGI:n jäsentä ympäri maailman perustavat elämänsä Nichiren Daishoninin dynaamiseen ja arkielämän todellisuuteen perustuvaan filosfiaan.

Harjoituksen tarkoituksena on aktivoida jokaisessa synnynnäisenä oleva valaistumisen olotila, jonka avulla ihminen pystyy löytämään arvoa kaikista elämäntilanteista ja toimimaan rakentavasti omassa elinympäristössään.

"Jos ihmisten mielet ovat epäpuhtaita, myös maa on epäpuhdas, mutta jos mielet ovat puhtaita, niin on myös heidän maansa. Ei ole olemassa kahta maata, puhdasta tai epäpuhdasta. Ero on yksinomaan mielemme hyvyydessä tai pahuudessa."

The Writings of Nichiren Daishonin:
"On Attaining Buddhahood in This Lifetime"

Rauhantyö


SGI:n puheenjohtaja Daisaku Ikeda julkaisee joka vuosi rauhanehdotuksen, jossa tutkitaan buddhalaisen filosofian ydinajatusten ja niiden erilaisten haasteiden välistä suhdetta, joita globaali yhteiskunta kohtaa pyrkiessään turvaamaan rauhan ja ihmisten turvallisuuden. 

Lue lisää

 

Podcast


Podcastit sisältävät keskusteluja buddhalaisuuden perusteista. Ensimmäisessä, n. 40min jaksossa mukana lyhyt historiakatsaus, pohdintaa tieteellisestä ajattelusta suhteessa buddhalaisuuteen sekä pari käytännön kokemusta buddhalaisesta harjoituksesta ja vinkkejä meditaation tekemiseen. 

 Lue lisää