Keskusteluja buddhalaisuuden perusteista

Ensimmäinen noin 40 minuutin mittainen podcast sisältää keskusteluja buddhalaisuuden perusteista.

Ensin lyhyt historiakatsaus, sitten pohdintaa tieteellisestä ajattelusta suhteessa buddhalaisuuteen sekä ajatuksia siitä, millä kriteereillä elämänkatsomuksia voi arvioida.

Mukana on myös pari käytännön kokemusta buddhalaisesta harjoituksesta sekä vinkkejä meditaation tekemiseen.

Toinen podcast jatkaa buddhalaisuuden perusteiden avaamista, siinä keskustellaan mm. Kymmen olotilan teoriasta ja mitä se käytännössä tarkoittaa. 

Kolmannessa jaksossa syvennytään SGI äänimeditaatiossa käytettävän matran sisältöön ja merkityksiin.

Neljännessä jaksossaTatu Kuivalahti ja Salla-Maria Saarela keskustelevat buddhalaisesta konseptista nimeltä mentori ja oppilas.

Viidennessä jaksossa Salla-Maria Saarela, Tatu Kuivalahti ja Jaakko Kiljunen keskustelevat kuolemasta buddhalaisesta näkökulmasta  

Keskustelijoina:  1-3 Jaakko Kiljunen ja Tatu Kuivalahti - Neljäs osa Salla-Maria Santos ja Tatu Kuivalahti - Viides osa  Salla-Maria Saarela, Tatu Kuivalahti ja Jaakko Kiljunen

Kuuntele osa 1 - osa 2 - osa 3 - osa 4 - osa 5

   

Rauhantyö


SGI:n puheenjohtaja Daisaku Ikeda julkaisee joka vuosi rauhanehdotuksen, jossa tutkitaan buddhalaisen filosofian ydinajatusten ja niiden erilaisten haasteiden välistä suhdetta, joita globaali yhteiskunta kohtaa pyrkiessään turvaamaan rauhan ja ihmisten turvallisuuden. 

Lue lisää

 

Podcast


Podcastit sisältävät keskusteluja buddhalaisuuden perusteista. Ensimmäisessä, n. 40min jaksossa mukana lyhyt historiakatsaus, pohdintaa tieteellisestä ajattelusta suhteessa buddhalaisuuteen sekä pari käytännön kokemusta buddhalaisesta harjoituksesta ja vinkkejä meditaation tekemiseen. 

 Lue lisää