Tutkimuksia SGI:stä

Kirjoja

seager_dharmaEncountering the Dharma: Daisaku Ikeda, Soka Gakkai, and the Globalization of Buddhist Humanism
Richard Hughes Seager The University of California Press, 2006

Kirja käsittelee Soka Gakkain historiaa ja erityisesti sen laajentumista Japanin ulkopuolelle Daisaku Ikedan johdolla. Kirjoittaja, Richard Hughes Seager, on yhdysvaltalainen uskontohistorian professori, joka kirjoittaa suoralla ja kiinnostavalla tavalla yhdistäen tieteellisen analyysin henkilökohtaiseen pohdintaan.

 

 

global_citizensGlobal Citizens: The Soka Gakkai Buddhist Movement in the World
Toimittaneet David Machacek ja Bryan R. Wilson Oxford University Press, 2001

Soka Gakkaita käsittelevä tutkimus, joka sisältää organisaation historiallisen kehittymisen, sen osallistumisen politiikkaan ja suhteen japanilaiseen mediaan. Kirjassa käsitellään myös Soka Gakkain leviämistä Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan, Eurooppaan ja Aasiaan.

 

 

modern_bud_metrauxThe International Expansion of a Modern Buddhist Movement: The Soka Gakkai in Southeast Asia and Australia
Daniel A. Metraux University Press of America, 2001

Kirja tarkastelee Soka Gakkain laajentumista Kaakkois-Aasiassa ja Australiassa japanilaisten uusien uskonnollisten liikkeiden viitekehyksessä pyrkien vastaamaan kysymykseen, miksi ja miten nämä japanilaiset uskonnot ovat saavuttaneet suosiota kulttuurisesti niin erilaisissa maissa Japanin ulkopuolella.

 

time_to_chantA Time to Chant--The Soka Gakkai Buddhists in Britain
Bryan Wilson ja Karel Dobbelaere Oxford University Press, 1994/ The Clarendon Press, 1998

Sosiologinen tutkimus Britannian SGI:n toiminnasta perustuen demografiseen kyselytutkimukseen SGI-UK:n jäsenistöstöstä täydennettynä henkilökohtaisilla haastatteluilla.

 

 

Toimitettuja julkaisuja, joissa käsitellään SGI:tä

bud_peaceworkBuddhist Peacework - Creating Cultures of Peace
Toimittanut David W. Chappell Wisdom Publications, 1999

Esseekokoelma, johon on kirjoittanut laaja joukko buddhalaisten yhteisöjen edustajia, mukaan lukien Dalai Lama, Robert Aitken ja Thich Nhat Hanh. Esseissä kuvataan buddhalaista käytännön tason rauhantyötä eri puolilla maailmaa. Kirjassa on myös SGI:n puheenjohtaja Daisaku Ikedan kirjoitus SGI:stä rauhanliikkeenä ja sen opillisesta perustasta.

 

engage_bud_west

Engaged Buddhism in the West
Christopher S. Queen Wisdom Publications, Boston, USA, 2000

Esseekokoelma, jossa tarkastellaan buddhalaisten liikkeiden johtohahmojen lähestymistapaa ja ponnisteluja yhteiskunnan ongelmien ratkaisemiseksi. Mukana on myös essee "Racial Diversity in the Soka Gakkai" (Rotujen moninaisuus Soka Gakkaissa), jonka on kirjoittanut professori David W. Chappell. Hän on yksi buddhalais-kristillisen tutkimusyhteisön perustajista.

 

Research on the Soka Gakkai: www.sokaglobal.org

Rauhantyö


SGI:n puheenjohtaja Daisaku Ikeda julkaisee joka vuosi rauhanehdotuksen, jossa tutkitaan buddhalaisen filosofian ydinajatusten ja niiden erilaisten haasteiden välistä suhdetta, joita globaali yhteiskunta kohtaa pyrkiessään turvaamaan rauhan ja ihmisten turvallisuuden. 

Lue lisää

 

Podcast


Podcastit sisältävät keskusteluja buddhalaisuuden perusteista. Ensimmäisessä, n. 40min jaksossa mukana lyhyt historiakatsaus, pohdintaa tieteellisestä ajattelusta suhteessa buddhalaisuuteen sekä pari käytännön kokemusta buddhalaisesta harjoituksesta ja vinkkejä meditaation tekemiseen. 

 Lue lisää