Johdanto

spread of buddhism5Buddhalaisuus on saanut alkunsa Intian niemimaalla noin 2500 vuotta sitten. Se perustuu Shakyamunin (tunnetaan myös nimellä Gautama tai Siddhartha) opetuksiin. Hän käytti koko elämänsä löytääkseen keinon ihmisten vapauttamiseen universaaleista elämän kärsimyksistä ja kehittääkseen henkistä vahvuutta. Shakyamunin opetukset on myöhemmin koottu sutriksi, joiden pohjalta kehittyi lukuisia buddhalaisia koulukuntia hänen kuolemansa jälkeen.

 

Origins_Buddhism

Itäiseen Aasiaan levinneessä mahayana-perinteessä Lootus-sutraa on pidetty korkeassa arvossa. Se korostaa bodhisattvan toimintaa, jossa muita ihmisiä autetaan ymmärtämään elämänsä todellista luonnetta, ja opetetaan, että kaikilla ihmisillä on buddhan elämänolotila omassa itsessään. Nichiren Daishonin, 1200-luvulla elänyt japanilainen munkki, ymmärsi, että Lootus-sutra sisälsi täydellisimmän tulkinnan Shakyamunin opetusten myötätuntoisen toiminnan ihanteesta.

Video buddhalaisuuden alkuperästä (engl.) SGI:n Youtube sivut

Mitä buddhalaisuus on

bud_top_lotusSoka Gakkain jäsenille buddhalaisuus on käytännönläheinen filosofia, jonka tarkoituksena on herättää ihmiset ymmärtämään oman elämänsä rajaton potentiaali ja arvokkuus. Buddhalainen harjoitus saa aikaan positiivisen muutoksen syvällä omassa elämässä muuttamalla pelot rohkeudeksi, harhakuvitelmiin perustuvan impulsiivisuuden viisaudeksi ja itsekkyyden myötätunnoksi.

Buddhalaisuus alkaa päätöksestä ottaa vastuu omasta elämästään, muuttaa ensin itseään ja ryhtyä toimintaan välittömän ympäristönsä ja ihmissuhteidensa parantamiseksi. Vähitellen harjoituksen myötä viisaus, rohkeus ja myötätunto lisääntyvät luonnostaan.

Alkuperäisteksti: www.sokaglobal.org

 

Rauhantyö


SGI:n puheenjohtaja Daisaku Ikeda julkaisee joka vuosi rauhanehdotuksen, jossa tutkitaan buddhalaisen filosofian ydinajatusten ja niiden erilaisten haasteiden välistä suhdetta, joita globaali yhteiskunta kohtaa pyrkiessään turvaamaan rauhan ja ihmisten turvallisuuden. 

Lue lisää

 

Podcast


Podcastit sisältävät keskusteluja buddhalaisuuden perusteista. Ensimmäisessä, n. 40min jaksossa mukana lyhyt historiakatsaus, pohdintaa tieteellisestä ajattelusta suhteessa buddhalaisuuteen sekä pari käytännön kokemusta buddhalaisesta harjoituksesta ja vinkkejä meditaation tekemiseen. 

 Lue lisää