KirjallisuuttaKirjallisuutta Nichiren Daishoninin buddhalaisuudesta:


Causton, Richard: The Buddha in Daily Life. An Introduction to the Buddhism of Nichiren Daishonin. Rider, 1995.

Ikeda, Daisaku: Life, an Enigma, a Precious Jewell. Kodansha International, 1982.

Ikeda, Daisaku: Unlocking the Mysteries of Birth and Death: Buddhism in the Contemporary Society. Warner Books, 1988.

Toynbee Arnold - Ikeda Daisaku: Choose Life, A Dialogue, also in Google Books

Gorbachev - Ikeda: Moral Lessons of the Twentieth Century, also in Google Books

Hughes Seager, Richard:  Encountering the Dharma: Daisaku Ikeda, Soka Gakkai, and the Globalization of Buddhist Humanism

Strand, Clarck: Waking the Buddha How the Most Dynamic and Empowering Buddhist Movement in History Is Changing Our Concept of Religion. Middleway Press, 2014. Also in Google Books

Canford-Dumas, Eddy: The Buddha, Geoff and Me, A Modern Story,

Hochswender, Woody; Martin, Greg & Morino, Ted: The Buddha in your Mirror. Practical Buddhism and the Search for Self. Middleway Press, 2001.

 


Rauhantyö


SGI:n puheenjohtaja Daisaku Ikeda julkaisee joka vuosi rauhanehdotuksen, jossa tutkitaan buddhalaisen filosofian ydinajatusten ja niiden erilaisten haasteiden välistä suhdetta, joita globaali yhteiskunta kohtaa pyrkiessään turvaamaan rauhan ja ihmisten turvallisuuden. 

Lue lisää

 

Podcast


Podcastit sisältävät keskusteluja buddhalaisuuden perusteista. Ensimmäisessä, n. 40min jaksossa mukana lyhyt historiakatsaus, pohdintaa tieteellisestä ajattelusta suhteessa buddhalaisuuteen sekä pari käytännön kokemusta buddhalaisesta harjoituksesta ja vinkkejä meditaation tekemiseen. 

 Lue lisää