KirjallisuuttaKirjallisuutta Nichiren Daishoninin buddhalaisuudesta:


Causton, Richard: The Buddha in Daily Life. An Introduction to the Buddhism of Nichiren Daishonin. Rider, 1995.

Ikeda, Daisaku: Life, an Enigma, a Precious Jewell. Kodansha International, 1982.

Ikeda, Daisaku: Unlocking the Mysteries of Birth and Death: Buddhism in the Contemporary Society. Warner Books, 1988.

Strand, Clarck: Waking the Buddha How the Most Dynamic and Empowering Buddhist Movement in History Is Changing Our Concept of Religion. Middleway Press, 2014

Canford-Dumas, Eddy: The Buddha, Geoff and Me, A Modern Story,

Hochswender, Woody; Martin, Greg & Morino, Ted: The Buddha in your Mirror. Practical Buddhism and the Search for Self. Middleway Press, 2001.

Toynbee Arnold - Ikeda Daisaku: Choose Life, A Dialogue, in Google Books

Gorbachev - Ikeda: Moral Lessons of the Twentieth Century, in Google Books

Rauhantyö


SGI:n puheenjohtaja Daisaku Ikeda julkaisee joka vuosi rauhanehdotuksen, jossa tutkitaan buddhalaisen filosofian ydinajatusten ja niiden erilaisten haasteiden välistä suhdetta, joita globaali yhteiskunta kohtaa pyrkiessään turvaamaan rauhan ja ihmisten turvallisuuden. 

Lue lisää

 

SGI Quarterly


SGIQ July 2016SGI Quartelry lehti painottaa rauhaan, kasvatukseen ja kulttuuriin perustuvia aloitteita ja näkökulmia. Pyrkimyksenä on tuoda keskusteltavista asioista esiin laaja kansainvälinen näkemys.

Linkki lehteen