Linkkejä

Resource Center - Study Materials

 

Nichiren buddhalaisuuden kirjasto (linkki alla)

Nichiren Library

 

 

 

Buddhalainen sanakirja 

dictionary_of_buddhism

 

 

 

 

Gosho, eli Nichiren Daishoninin kirjoitukset:

search_the_gosho

 

 

 

SGI Quarterly -lehti:

SGI Quarterly 10 16

 

 

 

 

 

 

 

Toda Instituutin sivut
Ikeda Center for Peace, Learning and Dialogue
Min On Concert Assciation
Peoples Decade for Nuclear Abolition
Words of Wisdom by Daisaku Ikeda
Recommended Books
 

Rauhantyö


SGI:n puheenjohtaja Daisaku Ikeda julkaisee joka vuosi rauhanehdotuksen, jossa tutkitaan buddhalaisen filosofian ydinajatusten ja niiden erilaisten haasteiden välistä suhdetta, joita globaali yhteiskunta kohtaa pyrkiessään turvaamaan rauhan ja ihmisten turvallisuuden. 

Lue lisää

 

SGI Quarterly


SGIQ July 2016SGI Quartelry lehti painottaa rauhaan, kasvatukseen ja kulttuuriin perustuvia aloitteita ja näkökulmia. Pyrkimyksenä on tuoda keskusteltavista asioista esiin laaja kansainvälinen näkemys.

Linkki lehteen