Shakyamunin elämä

Buddhalaisuus on saanut alkunsa Shakyamunin (Siddhartha Gautaman) opetuksista.
Hän syntyi nykyisen Nepalin alueella noin 2500 vuotta sitten.

Karsimyksen_meriShakyamuni syntyi prinssiksi, mutta jo nuoruusiässä häntä askarrutti ihmisten kärsimysten ongelma. Hänessä heräsi koko ajan voimistuva halu hylätä maallinen elämänsä ja lähteä etsimään ratkaisua elämän luontaisille kärsimyksille. Buddhalaiset kirjoitukset kertovat neljästä kohtaamisesta, jotka herättivät hänessä tietoisuuden neljästä elämän peruskärsimyksestä, syntymä, vanheneminen, sairaus ja kuolema, ja vahvistivat hänen haluaan löytää niihin ratkaisu. Lopulta hän luopui prinssin asemastaan ja lähti henkisen etsimisen tielle ymmärtääkseen, kuinka ihmisten kärsimykset voidaan voittaa.

Hän ryhtyi ankariin askeettisiin harjoituksiin ja jatkoi niitä muutaman vuoden ajan löytämättä kuitenkaan vapautumista itsekieltäymyksen keinoin, ja lopulta hän luopui näistä harjoituksista. Sen jälkeen hän istuutui viikunapuun alle lähellä Gayan kaupunkia ja ryhtyi mietiskelemään. Siinä puun alla hän saavutti valaistumisen, toisin sanoen hän ymmärsi elämän ja kaikkeuden todellisen luonteen. Tämän valaistumisen vuoksi häntä alettiin kutsua buddhaksi, eli ”heränneeksi ihmiseksi”. Valaistumisensa jälkeen Shakyamunin kerrotaan jääneen vähäksi aikaa puun alle iloitsemaan vapautumisestaan, mutta samalla hän alkoi ymmärtää, kuinka vaikeaa tästä oivalluksesta kertominen tulisi olemaan. Lopulta hän kuitenkin päätti ryhtyä siihen, jotta elämän ja kuoleman kärsimyksistä vapautuminen voisi olla mahdollista kaikille ihmisille.  


2.3.1_Life_of_Shakyamuni_1Perimätiedon mukaan Shakyamuni matkusti laajalti ympäri Intian manteretta jakaen valaistunutta viisauttaan, edistäen rauhaa ja opettaen ihmisiä, kuinka vapauttaa valtava potentiaali omasta elämästään. Hänen myötätuntoinen pyrkimyksensä oli auttaa kaikkia ihmisiä saavuttamaan sama valaistunut elämänolotila, jonka hän itse oli saavuttanut.

Shakyamuni kuoli ilmeisesti noin 80 vuoden ikäisenä. Hänen kuolemansa jälkeen hänen oppilaansa kirjoittivat opetukset muistiin sutrien muodossa, ja ne levisivät ympäri Aasiaa, ja vähitellen niiden pohjalta kehittyi lukuisia erilaisia koulukuntia, joita kaikkia luonnehtii rauhaan ja myötätuntoon perustuva toiminta.


Alkuperäisteksti: www.sokaglobal.org

Rauhantyö


SGI:n puheenjohtaja Daisaku Ikeda julkaisee joka vuosi rauhanehdotuksen, jossa tutkitaan buddhalaisen filosofian ydinajatusten ja niiden erilaisten haasteiden välistä suhdetta, joita globaali yhteiskunta kohtaa pyrkiessään turvaamaan rauhan ja ihmisten turvallisuuden. 

Lue lisää

 

Podcast


Podcastit sisältävät keskusteluja buddhalaisuuden perusteista. Ensimmäisessä, n. 40min jaksossa mukana lyhyt historiakatsaus, pohdintaa tieteellisestä ajattelusta suhteessa buddhalaisuuteen sekä pari käytännön kokemusta buddhalaisesta harjoituksesta ja vinkkejä meditaation tekemiseen. 

 Lue lisää