Daisaku Ikedan toiminta

Daisaku_Ikeda"Aito ihmisyys tulee esiin, kun ihminen toimii epäitsekkäästi."

Daisaku Ikeda kasvoi Japanissa toisen maailmansodan aikana. Raskas ruumiillinen työ ja armeijan pakolliset sotaharjoitukset tuhosivat nuorukaisen terveyden, ja Ikeda sairastui tuberkuloosiin. Vanhemman veljen kuolema rintamalla ja äidin musertava suru saivat Ikedan päättämään, että hän omistaisi koko elämänsä sodattoman maailman toteuttamiselle.

Vuonna 1947 oli 19-vuotias Daisaku Ikeda tutustui buddhalaisen Soka Gakkai -liikkeen johtajaan Josei Todaan. Ikeda opiskeli Todan avustuksella kymmenen vuotta Nichiren Daishoninin buddhalaisuutta ja muita aiheita. Ikeda tutusti Todan välityksellä myös Soka Gakkain perustajan Tsunesaburo Makiguchin kasvatusfilosofiaan. Makiguchi oli kuollut vankilassa 1944, jonne hän oli joutunut jatkettuaan sodan aikana buddhalaista harjoitusta Japanin militaristisen hallituksen kielloista huolimatta. Ikedaan on vaikuttanut suuresti Todan motto "Haluan poistaa kurjuuden koko maailmasta". Daisaku Ikedan ajattelun perusta on, että jokaisen ihmisen sisäinen muutos on lähtökohta kestävään rauhaan ja kaikkien ihmisten onnellisuuteen.

Ikeda on solminut ystävyyssuhteita satoihin johtaviin ajattelijoihin ja kulttuurihenkilöihin ympäri maailmaa. Hänen tavoitteensa on lujittaa maailmanlaajuista ystävyysverkostoa, joka perustuu yhteiseen ihmisyyteen. Avoimien ja vilpittömien keskustelujen avulla hän on herättänyt vastakaikua yhteiselle rauhan päämäärälle, joka ylittää poliittiset, rodulliset ja ideologiset erot. Daisaku Ikeda on luovuttanut vuotuisen rauhanehdotuksensa YK:lle vuodesta 1983 lähtien. Ikeda haluaa vahvistaa YK:n toimintaa ja löytää vastauksia maailman ongelmiin. Rauhanehdotukset sisältävät käytännön ratkaisuja erilaisiin aiheisiin, kuten aseistariisuntaan, ihmisoikeuksiin, globalisaatioon ja ympäristönsuojeluun.

Daisaku Ikedan laaja kirjallinen tuotanto, sisältää sanoman elämän pyhyyteen perustuvan, inhimillisyyttä ja kulttuuria vaalivan uuden aikakauden rakentamisesta.

Ikeda kehitti Soka-koulujärjestelmän, johon kuuluu päiväkoteja, kouluja ja kaksi yliopistoa. Oppilaitoksia on viidessä maassa. Hän on perustanut myös muita järjestöjä ja rauhatutkimuslaitoksia. Hänen aloitteestaan Japaniin perustettiin myös Min-on-konserttiyhdistys ja Fuji-taidemuseo edistämään kulttuurivaihtoa ja yhteisymmärrystä.

(4.2.2007)

Rauhantyö


SGI:n puheenjohtaja Daisaku Ikeda julkaisee joka vuosi rauhanehdotuksen, jossa tutkitaan buddhalaisen filosofian ydinajatusten ja niiden erilaisten haasteiden välistä suhdetta, joita globaali yhteiskunta kohtaa pyrkiessään turvaamaan rauhan ja ihmisten turvallisuuden. 

Lue lisää

 

Podcast


Podcastit sisältävät keskusteluja buddhalaisuuden perusteista. Ensimmäisessä, n. 40min jaksossa mukana lyhyt historiakatsaus, pohdintaa tieteellisestä ajattelusta suhteessa buddhalaisuuteen sekä pari käytännön kokemusta buddhalaisesta harjoituksesta ja vinkkejä meditaation tekemiseen. 

 Lue lisää