Usein kysyttyä

Tähän kokoamme vastauksia yleisimpiin kysymyksiin, lähitulevaisuudessa myös suomeksi.

Voit lähettää kysymyksiäsi "Ota yhteyttä" -sivulla.

 

Kysymyksiä ja vastauksia englannin kielellä

FAQ of Buddhism  - SGI:n kansainvälisillä sivuilla

FAQ of SGI - SGI:n kansainvälisillä sivuilla

FAQ of SGI President Daisaku Ikeda - SGI:n kansainvälisillä sivuilla

Beginning Your Practice -  FAQ SGI-USA:n sivuilla

Resources ans Tools - Members´Resources SGI-USA:n sivuilla

 

Linkkejä materiaaleihin

Rauhantyö


SGI:n puheenjohtaja Daisaku Ikeda julkaisee joka vuosi rauhanehdotuksen, jossa tutkitaan buddhalaisen filosofian ydinajatusten ja niiden erilaisten haasteiden välistä suhdetta, joita globaali yhteiskunta kohtaa pyrkiessään turvaamaan rauhan ja ihmisten turvallisuuden. 

Lue lisää

 

SGI Quarterly


SGIQ July 2016SGI Quartelry lehti painottaa rauhaan, kasvatukseen ja kulttuuriin perustuvia aloitteita ja näkökulmia. Pyrkimyksenä on tuoda keskusteltavista asioista esiin laaja kansainvälinen näkemys.

Linkki lehteen