Sisäinen muutos

 

Sisäinen muutosNichiren Daishoninin buddhalaisuuden perusajatus on, että jokainen voi tässä ja nyt muuttaa elämäänsä parempaan suuntaan, kun kohdistaa muutoksen ensin omaan itseensä. Nichiren Daishoninin opetukset ovat hyvin käytännönläheisiä, ja harjoittamisen tavoite on onnellinen ja toiveiden mukainen elämä osana yhteiskuntaa. Buddhalainen harjoitus perustuu laajaan elämänfilosofiaan, ja harjoituksesta saatu hyöty näkyy jokaisen elämässä jo ennen tämän filosofian täydellistä tuntemista.

Nam-myoho-renge-kyo’n lausuminen on Nichiren Daishoninin buddhalaisuuden perusharjoitus, joka tehdään aamulla ja illalla, jolloin se antaa harmoniaa luovan rytmin elämään. Harjoitukseen kuuluu lisäksi pienryhmätapaamisia ja muita tilaisuuksia, joissa harjoitetaan yhdessä, jaetaan kokemuksia ja opiskellaan buddhalaista filosofiaa. Tapaamisten tarkoituksena on inspiroida ja rohkaista jokaisen yksilöllistä kasvuprosessia, jota kutsutaan inhimilliseksi vallankumoukseksi”. Tässä prosessissa ihminen muuttaa elämäänsä perustavanlaatuisella tasolla haastamalla omat negatiiviset taipumuksensa sekä korvaamalla harhakäsitykset elämästä syvällä uskolla elämän arvokkuuteen ja rajattomaan potentiaaliin. Kun riittävän moni yksilö tuo näin esiin koko positiivisen inhimillisen potentiaalinsa, se vaikuttaa ympäristöön ja jopa kunnianhimoinen unelma maailmanrauhasta voi toteutua. Lootus-sutran periaatteen mukaisesti juuri tämä elämä on mahdollisuus tulla onnelliseksi omana itsenään, tässä ja nyt.

Johdanto harjoitukseen

 

Rauhantyö


SGI:n puheenjohtaja Daisaku Ikeda julkaisee joka vuosi rauhanehdotuksen, jossa tutkitaan buddhalaisen filosofian ydinajatusten ja niiden erilaisten haasteiden välistä suhdetta, joita globaali yhteiskunta kohtaa pyrkiessään turvaamaan rauhan ja ihmisten turvallisuuden. 

Lue lisää

 

Podcast


Podcastit sisältävät keskusteluja buddhalaisuuden perusteista. Ensimmäisessä, n. 40min jaksossa mukana lyhyt historiakatsaus, pohdintaa tieteellisestä ajattelusta suhteessa buddhalaisuuteen sekä pari käytännön kokemusta buddhalaisesta harjoituksesta ja vinkkejä meditaation tekemiseen. 

 Lue lisää