Johdanto harjoitukseen

kirja_ja_helmet_2Nichiren-buddhalaisuuden harjoittaminen aloitetaan yleensä lausumalla nam-myoho-renge-kyo’ta eli daimokua muutama minuutti aamuin ja illoin. Buddhalaisuus on käytännönläheinen harjoitus, ja aloittelijoita kannustetaan kokeilemaan lausumista tietyn ajan, jotta he saavat tuntumaa harjoitukseen ja voivat havaita sen tuomat muutokset, kuten lisääntynyt toivo ja energia tai vaikkapa parantuneet ihmissuhteet. SGI:n paikalliset ryhmät ja harjoitusta tekevät ystävät ovat hyvä tuki ja apu, kun mieleen nousee erilaisia kysymyksiä.

Se, miten kauan lausuu, on jokaisen itsensä päätettävissä. Usein harjoituksen alussa lausutaan noin 5–10 minuuttia kerralla. Tärkeää on tehdä harjoituksesta osa omaa päivittäistä rutiinia ja lausua aamuin ja illoin. Jatkuvuus on pysyvä haaste, mutta se palkitsee positiivisesti. Varsinkin esteitä kohdatessaan harjoittajat lausuvat keskittyneesti nähdäkseen itsensä ja tilanteensa selvästi ja löytääkseen oikean ratkaisun.

Lausumista on verrattu akkujen lataamiseen: mitä korkeampaan lataukseen tähtää, sitä enemmän energiaa täytyy kuluttaa. On kuitenkin tärkeää muistaa, että lausuminen ei ole taikuutta. Se täyttää meidät toivolla, voimalla ja energialla, jotta voisimme tehdä oikeita ratkaisuja selvittääksemme ongelmamme. On myös luonnollista lausua muille ihmisille, joiden tiedämme kärsivän sairaudesta tai muista ongelmista elämässään.

Opiskelu ja SGI:n keskustelutilaisuudet

studyMyös päivittäinen opiskelu on tärkeää saadaksemme mahdollisimman paljon hyötyä buddhalaisesta harjoituksesta. Näiltäkin sivuilta löytyvä materiaali antaa hyvän alun. Uusia harjoittajia ja harjoituksesta kiinnostuneita rohkaistaan tulemaan mukaan paikallisiin keskustelutilaisuuksiin, jotta he voivat halutessaan esittää harjoitusta koskevia kysymyksiä sekä saada tukea ja kannustusta kokeneemmilta harjoittajilta.

Voit tiedustella oman paikkakuntasi pienryhmätapaamisista "Ota yhteyttä" linkin kautta.

SGI:n puheenjohtaja Daisaku Ikeda kirjoittaa:

”Koska olemme inhimillisiä olentoja, on täysin luonnollista, että mielessämme liikkuu kaikenlaisia ajatuksia ja muistoja.
[. . .]  Ei ole mitään määrättyä kaavaa tai mallia, miten tulisi rukoilla. Buddhalaisuus korostaa luonnollisuutta ja omana itsenään olemista. Lausu siis vilpittömästi, teeskentelemättä tai laskelmoimatta, juuri sellaisena kuin olet. Ajan myötä, kun uskosi kehittyy, huomaat, että Sinun on helpompi keskittää mielesi lausuessasi.”

”On aivan luonnollista, että rukoukset suuntautuvat omiin toiveisiin ja unelmiin. [. . .] Lausuessasi täysin luonnollisesti vailla teennäisyyttä tai varautuneisuutta sille asialle, mitä eniten haluat, Sinussa kehittyy vähitellen korkeampi ja laajempi elämänolotila. On tietenkin täysin hyväksyttävää ja oikein lausua päättäväisenä myös toiveelle tulla ihmiseksi, jolla on suuri sydän; tai ystäviesi hyvinvoinnille ja kosen-rufulle – kaikkien ihmisten onnellisuudelle ja menestykselle.”

Edellinen lainaus on kirjasta Discussions on Youth (SGI-USA 1998).

Kirja SGI-UK:n verkkokaupassa

Lisätietoa: www.sokaglobal.org

 

Rauhantyö


SGI:n puheenjohtaja Daisaku Ikeda julkaisee joka vuosi rauhanehdotuksen, jossa tutkitaan buddhalaisen filosofian ydinajatusten ja niiden erilaisten haasteiden välistä suhdetta, joita globaali yhteiskunta kohtaa pyrkiessään turvaamaan rauhan ja ihmisten turvallisuuden. 

Lue lisää

 

Podcast


Podcastit sisältävät keskusteluja buddhalaisuuden perusteista. Ensimmäisessä, n. 40min jaksossa mukana lyhyt historiakatsaus, pohdintaa tieteellisestä ajattelusta suhteessa buddhalaisuuteen sekä pari käytännön kokemusta buddhalaisesta harjoituksesta ja vinkkejä meditaation tekemiseen. 

 Lue lisää