Buddhalaisuus käytännössä

Lausuminen

 SGI:n jäsenet tekevät päivittäin ilta- ja aamuharjoituksen, jota kutsutaan gongyoksi. Siinä luetaan ääneen kaksi Lootus-sutran osaa ja lausutaan nam-myoho-renge-kyo’ta. On kunkin harjoittajan oma asia, miten pitkään hän haluaa nam-myoho-renge-kyo’ta lausua. Tämä säännöllinen aamu- ja iltarituaali on päivittäisen harjoituksen perusta.

Nichiren Daishoninin buddhalaisuus opettaa, että universumin kaikki toiminnot ovat yhden ainoan periaatteen eli lain ilmentymiä, jonka nimi on Nam-myoho-renge-kyo. Lausumalla nam-myoho-renge-kyo’ta ihminen kykenee havaitsemaan tämän lain omassa elämässään ja pääsemään samaan rytmiin sen kanssa. Kun ihminen yhdistää oman elämänsä maailmankaikkeuden lain rytmiin, hän voi tuoda esiin piilevän potentiaalinsa ja päästä sopusointuun myös ympäristönsä kanssa.

Maailmankaikkeuden rytmin kanssa harmoniassa oleminen tarjoaa yksilölle valtavan voimavaran, niin että hän kykenee muuttamaan elämän kärsimykset kasvuksi ja täyttymykseksi sekä vaikuttamaan positiivisesti perheeseensä ja muihin yhteisöihinsä.


Usko, harjoitus ja opiskelu

sgi-suomi-opiskelu-smallNichiren-buddhalaisuuden kolme peruselementtiä ovat usko, harjoitus ja opiskelu. Ne ovat myös väline valaistumiseen eli buddhatilan saavuttamiseen.
Usko
tarkoittaa luottamista Nichiren Daishoninin opetuksiin, joissa olennaista on ajatus siitä, että kaikilla ihmisillä on elämässään sisäsyntyisenä rajaton potentiaali.
Harjoitus
tarkoittaa nam-myoho-renge-kyo’n lausumista ja Nichirenin opetuksista muille kertomista.
Opiskelu puolestaan tarkoittaa buddhalaisten oppien opiskelua ja niiden soveltamista jokapäiväiseen elämään.

Näistä kolmesta usko on tärkein buddhatilan saavuttamiseksi. Se ei kuitenkaan tarkoita sokeaa uskoa, vaan pikemminkin avoimuutta myönteisille vaihtoehdoille. SGI:n puheenjohtaja Daisaku Ikeda on kirjoittanut: ”Buddhalaisuudessa usko tarkoittaa puhdasta sydäntä sekä joustavaa ja avointa mieltä. Usko on inhimillisen elämän kykyä karkottaa epäilyksen, ahdistuneisuuden, katumuksen ja pettymyksen tummat pilvet sekä avata ja suunnata sydämensä vilpittömästi kohti jotain suurta.”

Trets Ikeda HallNichiren selittää, että usko synnyttää halun harjoittaa ja opiskella, ja harjoitus ja opiskelu puolestaan syventävät uskoa. Kirjoituksessaan ”Kaikkien ilmiöiden todellinen olemus” hän sanoo: ”Kilvoitelkaa harjoituksen ja opiskelun kahdella tiellä. Ilman harjoitusta ja opiskelua ei voi olla buddhalaisuutta. Ponnistelkaa omassa harjoituksessanne hellittämättä ja opettakaa myös muita. Sekä harjoitus että opiskelu juontuvat uskosta. Opettakaa muita parhaan kykynne mukaan, vaikka se olisi sitten vain yksi lause tai käsite. (The Writings of Nichiren Daishonin, s. 386.)

Lausumalla nam-myoho-renge-kyo’ta, opiskelemalla Nichiren Daishoninin opetuksia ja Lootus-sutraa sekä toimimalla muiden hyväksi SGI:n jäsenet pyrkivät luomaan elämäänsä syvän onnellisuuden ja viisauden olotilan ja edesauttamaan yhteiskunnan hyvinvointia.

Lisätietoa: sokaglobal.org

 

Rauhantyö


SGI:n puheenjohtaja Daisaku Ikeda julkaisee joka vuosi rauhanehdotuksen, jossa tutkitaan buddhalaisen filosofian ydinajatusten ja niiden erilaisten haasteiden välistä suhdetta, joita globaali yhteiskunta kohtaa pyrkiessään turvaamaan rauhan ja ihmisten turvallisuuden. 

Lue lisää

 

Podcast


Podcastit sisältävät keskusteluja buddhalaisuuden perusteista. Ensimmäisessä, n. 40min jaksossa mukana lyhyt historiakatsaus, pohdintaa tieteellisestä ajattelusta suhteessa buddhalaisuuteen sekä pari käytännön kokemusta buddhalaisesta harjoituksesta ja vinkkejä meditaation tekemiseen. 

 Lue lisää