Yleistä

Moon Stars

Soka Gakkai International (SGI) on buddhalainen kansalaisjärjestö, joka edistää rauhaa, kulttuuria ja koulutusta. 

SGI:n jäsenet yhdistävät buddhalaisen harjoituksen normaaliin arkielämäänsä noudattaen Japanissa 1200-luvulla eläneen buddhalaisen munkin, Nichiren Daishoninin, Lootus-sutraan perustuvia opetuksia.

SGI:llä  on yli 12 miljoonaa jäsentä ympäri maailmaa. SGI:n jäsenet toimivat oman yhteiskuntansa vastuuntuntoisina kansalaisina ja pyrkivät luomaan arvoa kaikissa olosuhteissa sekä lisäämään ihmisten hyvinvointia. 

SGI:n tavoitteena on maailmanlaajuinen positiivinen muutos yksilöiden voimaantumisen kautta, ja filosofian ytimessä on elämän ehdoton kunnioitus.

Tämä YK:n alainen, kansainvälinen järjestö toimii 192 maassa, ja sen pyrkimykset myötävaikuttaa pysyvän rauhankulttuurin kehittämiseen perustuvat avoimeen dialogiin sekä rakentavaan, yhteisymmärrystä lisäävään toimintaan. Kaiken pohjana on ymmärrys siitä, että henkilökohtainen onni ja maailmanrauhan toteutuminen liittyvät erottamattomasti toisiinsa.

Rauhan, kulttuurin ja koulutuksen edistäminen on keskeisessä roolissa SGI:n toiminnassa. Jäsenten tekemä harjoitus tähtää jatkuvaan, sisäiseen muutosprosessiin ja oman potentiaalin kehittämiseen itsen ja muiden onnellisuuden hyväksi. Tätä kutsutaan myös ”inhimilliseksi vallankumoukseksi”.

Aivan kuten kaunis ja puhdas lootuskukka kukkii mutaisessa lammessa, kaikki ihmiset voivat tuoda esiin ”buddhaluonteensa” millaisissa olosuhteissa hyvänsä. Buddhaluonne on korkein mahdollinen elämänolotila, ja se ilmenee sisäisinä rohkeuden, viisauden ja myötätunnon voimavaroina, niin että ihminen pystyy voittamaan minkä tahansa haasteen ja elämään onnellista ja täyttymyksellistä elämää.

Suomessa SGI on toiminut 1970-luvulta lähtien. Soka Gakkai International Suomi on nykyisin rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta, jolla on toimintaa pääkaupunkiseudun lisäksi yli kymmenellä paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Järjestöllä on Suomessa noin 200 jäsentä (2017).

Soka Gakkain historia

Lisää kansainvälisestä toiminnasta

Lisätietoa: www.sokaglobal.org

Rauhantyö


SGI:n puheenjohtaja Daisaku Ikeda julkaisee joka vuosi rauhanehdotuksen, jossa tutkitaan buddhalaisen filosofian ydinajatusten ja niiden erilaisten haasteiden välistä suhdetta, joita globaali yhteiskunta kohtaa pyrkiessään turvaamaan rauhan ja ihmisten turvallisuuden. 

Lue lisää

 

Podcast


Podcastit sisältävät keskusteluja buddhalaisuuden perusteista. Ensimmäisessä, n. 40min jaksossa mukana lyhyt historiakatsaus, pohdintaa tieteellisestä ajattelusta suhteessa buddhalaisuuteen sekä pari käytännön kokemusta buddhalaisesta harjoituksesta ja vinkkejä meditaation tekemiseen. 

 Lue lisää