Linkkejä

Resource Center - Study Materials

 

Buddhalainen sanakirja (linkki alla):

dictionary_of_buddhism

 

 

 

Gosho, eli Nichiren Daishoninin kirjoitukset:

search_the_gosho

 

 

 

SGI Quarterly -lehti:

SGI Quarterly 10 16

 

 

 

 

 

 

 

Toda Instituutin sivut

Ikeda Center for Peace, Learning and Dialogue

Min On Concert Assciation

Peoples Decade for Nuclear Abolition

Words of Wisdom by Daisaku Ikeda

Recommended Books

 

Rauhantyö


SGI:n puheenjohtaja Daisaku Ikeda julkaisee joka vuosi rauhanehdotuksen, jossa tutkitaan buddhalaisen filosofian ydinajatusten ja niiden erilaisten haasteiden välistä suhdetta, joita globaali yhteiskunta kohtaa pyrkiessään turvaamaan rauhan ja ihmisten turvallisuuden. 

Lue lisää

 

SGI Quarterly


SGIQ July 2016SGI Quartelry lehti painottaa rauhaan, kasvatukseen ja kulttuuriin perustuvia aloitteita ja näkökulmia. Pyrkimyksenä on tuoda keskusteltavista asioista esiin laaja kansainvälinen näkemys.

Linkki lehteen